རྒྱ་གཞུང་རྒྱ་རིགས་ཁག་ཅིག་ནས་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ།

རྒྱ་རིགས་མཁས་པ་ཁག་ཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕུལ་བ།
2008-12-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་མང་གཙོ་འཕེལ་རིམ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་མི་མང་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ལོའི་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཅེས་དགོས་འདུན་བཏོན་པའི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་སྐོར་ཨ་རིའི་ཧར་ཝརྜ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཉམས་ཞིབ་སློབ་དཔོན་བློབ་བཟང་སེང་གེ་ལགས་དང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་དབར་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།