པོའོ་ཤི་ལའེ་མགོ་གཏིང་ལོག་པ།

རྒྱ་རིགས་དཔྱད་བརྗོད་པ་ཙང་ཐེན་ལེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་དབང་འཛིན་པའི་དབང་ཆ་འཕྲོག་རེས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་དབྱེ་ཞིབ།
2012-04-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་ཤེས་བྱའི་ལྡུམ་ར་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། རྒྱ་རིགས་དཔྱད་བརྗོད་པ་ ཙང་ཐེན་ལེན་ གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་དབང་འཛིན་པའི་དབང་ཆ་འཕྲོག་རེས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པ་དང༌། ཨ་རིའི་སི་ཨེན་ཨེན་གྱིས་སྤེལ་བའི་ པོའོ་ཤི་ལའེ་མགོ་གཏིང་ལོག་པ་དང་འཕྲིན་གཏོང་དྲ་གནས་དམག་སར་གྱུར་བ། དེ་བཞིན་གསར་འགྱུར་ཁག་གཅིག་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎


མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།