རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་འཛིན་པའི་ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས།

རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་འཛིན་པའི་ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གླེང་བ་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག