རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོའི་ལྷ་སྒྲུང་།

2013-08-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོའི་འཁྲབ་གཞུང་ཟློས་གར་ཟེར་བ་འཁྲབ་ཡུལ།
རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོའི་འཁྲབ་གཞུང་ཟློས་གར་ཟེར་བ་འཁྲབ་ཡུལ།
འོད་ཟེར་ལགས།

༄༅།    །དེ་རིང་གི་འོད་ཟེར་གྱི་གླེང་སྟེགས་ཞུ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་།    འགོ་བརྗོད་དུ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་འདྲ་བཟོ་དང་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོའི་ལྷ་སྒྲུང་ཞུ་བའི་རྩོམ་འདི་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།