ལ་དྭགས་གླེ་ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་དུ་ཆོས་འབྲེལ།

2017-07-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ཕྱི་ཚེས་༡༧ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཟངས་དཀར་དུ་ཆོས་འབྲེལ་བསྩལ་སྐབས།
ཕྱི་ཚེས་༡༧ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཟངས་དཀར་དུ་ཆོས་འབྲེལ་བསྩལ་སྐབས།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་།

༄༅།    །༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་གླེ་ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་དུ་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༢༢ནས་༢༤བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ཆོས་འབྲེལ་ཁག་ཅིག་བསྩལ་འདུག    དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་ཆེད་གཉེར་གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།