འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་བྱམས་བརྩེ་གོང་སྤེལ།

2018-01-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ། ༢༠༡༨།༡།༧
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ། ༢༠༡༨།༡།༧
OHHDL

༄༅།    །༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་པུ་ཎེ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དགེ་རྒན་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་བྱམས་བརྩེ་གོང་སྤེལ་སྐོར་བཀའ་སློབ་བསྩལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།