༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས།

2014-05-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༡༢ལོར་སུད་སིའི་ནང་བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པའི་འདྲ་པར།
༢༠༡༢ལོར་སུད་སིའི་ནང་བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པའི་འདྲ་པར།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་གནས།

༄༅༎ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤འདི་བཞིན་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀྲིན་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུའི་ལོ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༥ཉིན་སུད་སི་ནང་བོད་མི་ཚོས་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་དང་འདྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ལམ་ནས་མཛད་པ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ཏེ་རྗེས་དྲན་སྲུང་བརྩི་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་རབ་སྒང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས༎

 

 

 

གསར་འགོད་པ་རབ་སྒང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།