སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

བྱང་ཨ་རིའི་བོད་མི་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་༢༠༢༡ལོའི་སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་སྔ་ནུར་གནང་རྒྱུ།

View Full Site