དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་༣༤པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།

2016-08-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་༣༤པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་༣༤པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
Jigme/RFA

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་གསུམ་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་༣༤པའི་སྐོར་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ཡིས་བཏང་བ་ཞིག་ལ་ཉན་རོགས་ཞུ།
གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།