བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས།

2019-04-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༡༩།༤།༡༥།བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་བཞིན་ དོན་གྲུབ་གླིང་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་ཐང་དུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ།
༢༠༡༩།༤།༡༥།བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་བཞིན་ དོན་གྲུབ་གླིང་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་ཐང་དུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། བློ་བཟང༌།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རིགས་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་བཞིན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༤ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན། དོན་གྲུབ་གླིང་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་ཐང་དུ་ དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།