ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ།

2018-08-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ།
ཤར་གླིང་ཟླ་སྒྲོན།

༄༅༎དེ་རིང་གི་ཁ་བའི་གྲོས་རྭའི་ལེ་ཚན་ནང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ། འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་མདུན་ལམ། ཞེས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཞིག་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དེའི་སྐོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲིལ་སྒྲགས་དྲུང་ཆེའི་མཚན་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་དང་། འཛུལ་བཞུགས་པ་རྡོ་རིས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གཉིས་ཀྱི་ལྷན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱིས་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།