པོན་ཊ་བོད་མིའི་ཁྲོམས་སར་མེ་སྐྱོན་ཤོར་བ།

2019-06-20
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སུར་མོ་རྫོང་ཁོངས་པོན་ཊ་བོད་མིའི་ཁྲོམ་སར་མེ་སྐྱོན་ཤོར་ཡོད་པ།
རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སུར་མོ་རྫོང་ཁོངས་པོན་ཊ་བོད་མིའི་ཁྲོམ་སར་མེ་སྐྱོན་ཤོར་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། བློ་བཟང་།

༄༅།།ཟླ་འདིའི་ཚེས་༡༩ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སུར་མོ་རྫོང་ཁོངས་པོན་ཊ་བོད་མིའི་ཁྲོམ་སར་མེ་སྐྱོན་ཤོར་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསརའགོད་པ་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།