འཛིན་རིམ་༡༢ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས།

2014-05-31
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པའི་ནང་ཚོང་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་རྩེ་ཕུད་གསུམ་ག་སྦེ་ལ་ཀོ་པི་བོད་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་བ།
བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པའི་ནང་ཚོང་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་རྩེ་ཕུད་གསུམ་ག་སྦེ་ལ་ཀོ་པི་བོད་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་བ།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།
༄༅༎འདི་ལོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའི་ནང་དུ། སྤྱི་ཡོངས་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པའི་ནང་ཚོང་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་རྩེ་ཕུད་གསུམ་ག་སྦེ་ལ་ཀོ་པི་བོད་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས༎

 

གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།