རྒྱ་གར་གྱི་འོས་འཕེན་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་དགོས་པ།

2018-02-20
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟླ་བ་རིན་ཆེན།
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟླ་བ་རིན་ཆེན།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།

༄༅། །རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི་རྒྱ་གར་གྱི་འོས་འཕེན་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པ་ཚོས་ཟླ་བ་གཅིག་ནང་ཚུད་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་བསྡུ་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་དེ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་བའི་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།