དྷ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ།

2016-05-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དྷ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ།
དྷ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ།
Photo: RFA

༄༅།    །བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་དྷ་སར་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོས་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་ཆ་ཤས་ལེན་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།    དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།