དྷ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ།

2016-07-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དྷ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་་ལྷག་པའི་ཉིན་ལྷ་དཀར་སྲུང་བཙི་གནང་བའི་སྐབས།
དྷ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་་ལྷག་པའི་ཉིན་ལྷ་དཀར་སྲུང་བཙི་གནང་བའི་སྐབས།
དྷ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་ངོ་དེབ།


༄༅། །ཐེངས་འདིའི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། ༧གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའི་བོད་མི་ཁག་ཅིག་༥༩ལོར་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཞིང་། ༡༩༦༠ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་བཙན་བྱོལ་ནང་དང་བོད་ནས་འབྱོར་བའི་བོད་ཕྲུག་ཚོར་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས་ལགས་དང་ལྷན་དུ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།