བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠།

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བོད།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

ལོ་ངོ་༦༠རིང་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན།

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར།

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

ལོ་ངོ་༦༠རིང་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན།

བོད།

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།