སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞི་ནས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་མིར་གསུང་བཤད།

2019-06-20
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༡༩།༦།༡༩།བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞི་ཕེབས་ཏེ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་མངལ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོར་གསུང་བཤད།
༢༠༡༩།༦།༡༩།བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞི་ཕེབས་ཏེ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་མངལ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོར་གསུང་བཤད།
ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ངོ་དེབ།

༄༅།།ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཌན་དུ་སྐབས་༡༦་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞི་ཕེབས་ཏེ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་།    རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་དགོང་དྲོ་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་བོད་རིགས་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།