ལྡི་ལི་ཕྱི་ཚོང་ཁང་གིས་ཚོང་ཟོག་བཟོ་ཚོང་གནང་ཕྱོགས།

2016-08-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའི་ལྡི་ལི་ཕྱི་ཚོང་ཁང་གིས་ཚོང་ཟོག་བཟོ་ཚོང་གནང་ཕྱོགས།
རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའི་ལྡི་ལི་ཕྱི་ཚོང་ཁང་གིས་ཚོང་ཟོག་བཟོ་ཚོང་གནང་ཕྱོགས།
སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱ་གཞག་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའི་ལྡི་ལི་ཕྱི་ཚོང་ཁང་གིས་ ཚོང་ཟོག་བཟོ་ཚོང་གནང་ཕྱོགས་ཐད་འགན་འཛིན་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ལགས་སུ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་དྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།