ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད།

2014-05-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་བཞིན་པ། ༢༠༡༤།༥།༢༨ དྷ་ས།
ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་བཞིན་པ། ༢༠༡༤།༥།༢༨ དྷ་ས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་ཉེ་ཆར་བོད་ནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་སར་ལར་བྲོས་བྱོལ་དུ་མཐར་བའི་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་ལྷན་ཁོང་བོད་ནང་བཞུགས་རིང་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སོགས་གནད་དོན་མང་པོའི་ཐོག་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།