སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་ཡིས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མུ་མཐུད་ཕན་ཐོག་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

2019-03-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའི་ཉིན་དྲུག་པ།
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའི་ཉིན་དྲུག་པ།
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ།

༄༅། །ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༦ཉིན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་ཡིས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མུ་མཐུད་ཕན་ཐོག་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་པའི་སྐོར་གྲོས་ཚོགས་ནང་གསལ་བཤད་གནང་འདུག ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།