གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཆགས་དགོས་པ་གལ་ཆེ།

2019-08-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཆགས་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་པ།
གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཆགས་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། བསྟན་འཛིན་འོད་ཟེར།

༄༅།།གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཆགས་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་གསུངས་གནང་བའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།