འབྲེལ་ཡོད་མཆན་ཚང་མ། ཡོ་རོབ་ཡུལ་གྲུ་སྦེལ་འཇམ་ནང་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བའི་ས་མིག

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎མིང་འདོན་མེད་པའི་ཀློག་མཁན། :

The position is primarily for Brussels but we would consider offering it to well deserving candidate residing in other parts of Europe.

Kalden Lodoe
Director
Radio Free Asia Tibetan Service

Aug 30, 2018 03:23 PM

    Reply to this comment

RFA ནས། washington dc :

This job is available to a qualified Tibetan who can report from Brussels on a timely basis.

Aug 30, 2018 02:59 PM

    Reply to this comment

tsomo ནས། france :

hello,

This is job available for Brussels residents only, or all countries within europe?

Appreciate your response.

Regards,

Tsomo

Aug 26, 2018 05:39 AM

    Reply to this comment

གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱིར་ལོག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།