དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིས་མེད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོ།

2019-05-06
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིས་མེད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོ།
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིས་མེད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན། བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།

རིག་པའི་ལམ་ནས་རྡུལ་ཕྲན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པ་འདི་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིས་མེད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོའི་སྐབས་གསུངས་འདུག དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།