ལོན་ཌོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ་ངོ་རྒོལ་གནང་ནས་ལོ་བདུན།

2016-11-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
 
དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་བོད་མི་བསྟན་འཛིན་དབྱིག་གཉེན་ལགས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ་ངོ་རྒོལ་གནང་སྟེ་ལོ་བདུན་ཕྱིན་ཡོད་པ།
དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་བོད་མི་བསྟན་འཛིན་དབྱིག་གཉེན་ལགས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ་ངོ་རྒོལ་གནང་སྟེ་ལོ་བདུན་ཕྱིན་ཡོད་པ།
བསྟན་འཛིན་དབྱིག་གཉེན།


༄༅། །དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་བོད་མི་བསྟན་འཛིན་དབྱིག་གཉེན་ལགས་ཀྱིས་རྟག་པར་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ་ངོ་རྒོལ་གནང་སྟེ་ལོ་བདུན་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།