སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ།

རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་༣༣་པ་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ།

༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ།

༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་༣༣་པ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གདན་ས་སྨན་རི་གླིང་དུ་ཞུགས་འབུལ་གནང་འདུག    དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།