པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གློད་བཀྲོལ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས།

2016-05-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གློད་བཀྲོལ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས།
པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གློད་བཀྲོལ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས།
tyc

༄༅།    །ཆུང་སྲིད་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ནས་ལོ་༢༡འཁོར་བ་དང་བསྟུན།    འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།