༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡོ་རོབ་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཆར་ངོ་སྤྲོད།

2017-09-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ཉེ་ཆར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སུད་སིའི་ནང་ཕེབས་སྐབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་རབ་སྒང་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ངོ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་སུ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་བཞིན་པ།
ཉེ་ཆར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སུད་སིའི་ནང་ཕེབས་སྐབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་རབ་སྒང་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ངོ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་སུ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་བཞིན་པ།
རབ་སྒང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

༄༅། །བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡོ་རོབ་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཆར་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐུ་ངོ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་རབ་སྒང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སུ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་རབ་སྒང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།