བཙན་འབྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དམངས་གཙོའི་ཁེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད།

2019-09-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་ཡ་མ་བྲལ་བར་ཞིག་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཐུབ་མིན།
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་ཡ་མ་བྲལ་བར་ཞིག་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཐུབ་མིན།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཁ་བའི་གྲོས་རྭའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་བོད་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་མི་ལོ་༥༩འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་བཙན་འབྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དམངས་གཙོའི་ཁེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་དང་སྦྲགས་དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་ཡ་མ་བྲལ་བར་ཞིག་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཐུབ་མིན་གྱི་སྐོར་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཐབ་རྩོད་པ་རྡོ་རིས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་སྤྱི་ཟུར་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་སློབ་མའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཉི་མ་ལགས་དང་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང་༎

གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།