ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚན་པ།

2019-05-27
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྒྲོལ་མ་དབྱངས་ཅན།
བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྒྲོལ་མ་དབྱངས་ཅན།
RFA

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བེུད་ལ་བརྙས་བཅོས་དང་། ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་། དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དུ་རིང་མིན་དབུས་ལས་ཁང་དུ་དེའི་ཆེད་ཚན་པ་ཞིག་འཛུགས་གཏན་འཁེལ་འདུག ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་གྱིས་རྡ་རམ་སཱ་ལ་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།