བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་བཙན་བྱོལ་ནང་སླར་གསོ་བྱུང་ནས་མི་ལོ་༣༤འཁོར་བ།

2018-09-10
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་བཙན་བྱོལ་དུ་སླར་གསོ་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་༣༤འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པ།
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་བཙན་བྱོལ་དུ་སླར་གསོ་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་༣༤འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨་ ཟླ་ ༩པའི་ཚེས་༡༠ཉིན། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་བཙན་བྱོལ་དུ་སླར་གསོ་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་༣༤འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོའི་སྲུང་བརྩི་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་བློས་བཏང་ལ་བསམ་ཞིབ་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།