དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཟབ་སྦྱོང་།

2016-10-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཏུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཟབ་སྦྱོང་།
འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཏུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཟབ་སྦྱོང་།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན། པ་སངས་ཚེ་རིང་།

༄༅།    །དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འཆར་གོ་སྒྲིག་ཚན་པས་རྒྱ་གར་གྱི་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཏུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གནང་འདུག    དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

གསར་འགོད་པ་པ་སངས་ཚེ་རིང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།