ལྡི་ལིའི་མངའ་སྡེའི་སྲིད་གཞུང་གསར་འདེམས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དེ་སླར་ཡང་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པར་ཐོབ་ཡོད་པ།

2020-02-14
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
 ༢༠༢༠།༢།༡༡། ལྡི་ལི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ཨར་བིནྡ་ ཀེཇ་རི་ཝལ་སླར་ཡང་འོས་བསྡུའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ།
༢༠༢༠།༢།༡༡། ལྡི་ལི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ཨར་བིནྡ་ ཀེཇ་རི་ཝལ་སླར་ཡང་འོས་བསྡུའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡེའི་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་མངའ་སྡེའི་སྲིད་གཞུང་གསར་འདེམས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དེ་སླར་ཡང་གཞུང་འཛིན་མི་མང་དཀྱུས་མའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པར་མང་མོས་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།