ཨ་ཡོ་དྷ་ཡཱའི་ཁ་མཆུའི་རྒྱལ་ཁ་དེ་ཧིན་དཱུ་ལ་ཐོབ་འདུག

2019-11-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་ཡོ་དྷ་ཡཱ།
ཨ་ཡོ་དྷ་ཡཱ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཧིན་དཱུ་དང་ཁ་ཆེའི་དབར་ལོ་མང་ནས་ཨ་ཡོ་དྷ་ཡ་(Ayodhya) ས་ཁུལ་ནང་དེ་སྔ་གཏོར་བཤིགས་བཏང་བའི་ཁ་ཆེའི་་Babri Masjid གི་མཆོད་ཁང་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ་གྱི་བདག་དབང་དེ་ཧིན་རྡུ་བ་ཚོར་ཡོད་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་བའི་གནད་དོན་སྐོར་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།