རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སློབ་གསོ་ལས་དོན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།

2017-09-05
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གི་ཚད་མཐོའི་སློབ་གྲྭ་པེ་ཅིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་ཆིང་ཧཱ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ།
རྒྱ་ནག་གི་ཚད་མཐོའི་སློབ་གྲྭ་པེ་ཅིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་ཆིང་ཧཱ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ།
སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ།

༄༅༎རྒྱ་ཡིག་གི་ཚགས་པར་དང་རྒྱུད་ལམ་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། སྤྱི་ཚོགས་འདིའི་འབོད་སྒྲ་ལ་ཉན་རོགས་ཞེས་པའི་འགོ་བརྗོད་ནང་། རྒྱ་ནག་གི་ཚད་མཐོའི་སློབ་གྲྭ་པེ་ཅིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་ཆིང་ཧཱ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སློབ་གསོ་ལས་དོན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་སྐོར།  ཨ་སྒྲོལ་གྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་བྱས་པ་གསན་རོགས་ཞུ།།
གསར་འགོད་པ་ཨ་སྒྲོལ།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།