བུང་བུ་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ཉེན།

2018-01-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཉམ་ཆུང་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་བོང་བུ།
ཉམ་ཆུང་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་བོང་བུ།
ཝེ་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།   ཨའ་ཅའོ་(Ejiao) ཟེར་བའི་སེམས་ཅན་བོང་བུའི་ལྤགས་པས་བཟོས་པའི་རྒྱ་མིའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལུས་སྟོབས་འཕེལ་བའི་སྨན་རིགས་རྒྱ་ནག་ནང་དེང་སྐབས་དར་ཁྱབ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཨ་ཕེ་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་གི་བུང་བུ་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།


གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།