རྒྱ་གར་ནང་ཟླ་བ་རྗེས་མ་མངའ་སྡེ་ལྔའི་ནང་གཞུང་འཛིན་གསར་འདེམས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ།

2018-10-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅། །བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་ནང་ཟླ་བ་རྗེས་མ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་མངའ་སྡེ་ལྔའི་གཞུང་འཛིན་གསར་འདེམས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ནང་མང་ཚོགས་ཁྲོད་རྩ་དོན་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། མངའ་སྡེའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་འདིས་ཡོང་ལ་ཉེ་བའི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུར་ཤུགས་རྐྱེན་ག་རེ་སྤྲོད་སྲིད་མིན་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ལྷན་དུ། བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།།
གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།