རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ཨབ་གྷན་ནིས་ཐན་ལ་ཕེབས་རྒྱུ།


2016-06-02
Share
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ Narendra Modi མཆོག
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།    །ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ Narendra  Modi མཆོག་ཟླ་བ་དེའི་ནང་ཨབ་གྷན་ནིས་ཐན་གྱི་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅིག་ལ་གཟིགས་སྐོར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།