རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་འབྲུག་ཡུལ་ནང་ཕེབས་འཆར།

2019-07-05
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
 རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་མོ་ལྡི་མཆོག།
རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་མོ་ལྡི་མཆོག།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མཆོག་མགྱོགས་མྱུར་འབྲུག་ཡུལ་ནང་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་རྒྱལ་དོན་གཟིགས་བསྐོར་ལ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པའི་སྐོར་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།