ལྦེན་ཁུ་ལྦར་གྱི་མཛད་འཆར་ལེགས་པར་གྲུབ་གནང་བ།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྦེན་ཁུ་ལྦར་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

2009-09-30
Share

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་རེས་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཉིན།བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས།ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྦེན་ཁུ་ལྦར་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།འདི་གའི་ཆེད་གཏོང་གསར་འགོད་པ་འབེན་པ་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས།ས་གནས་ནས་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས༎

 

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།