མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ།
2012-04-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ།
བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ།
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་གནས།

༄༅།།ཕྱི་ཟླ་༤ཚེས་༡༡རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ནང་མཁས་དབང་དང་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཁག་ཅིག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་འཛམ་གླིང་སའི་གོ་ལར་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཞིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (1)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།

མིང་འདོན་མེད་པའི་ཀློག་མཁན།

TASHI DELEK

Apr 12, 2012 11:17 AM

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།