&GôP-Å-¤VôG-GÛ-‚P-Í-¼ÛºÛ-¤²h-ºV¼-DG-hP-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-d^-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-i-z½‰m-xô^-zOÛ^ü


2007.10.09
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པར་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ངོ་རྒོལ་སྤེལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎