རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༨པ།

2018-03-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་བཞག
༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་བཞག
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅༎རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༨ ཚོགས་པའི་སྐབས་ཁ་ས་ཕྱི་ཚེས་༡༧ཉིན་བོད་སྐོར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་མཐུན་ཞིག་ཚོགས་པའི་ནང་ རང་ཡུལ་ནས་བཙན་བྱོལ་ཞེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་བཞག སྐབས་དེར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་འཛིན་འབྲུག་བསྟན་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་འབབ་དང་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དབུས་པའི་བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་དགོས་དོན། དལྟའི་འཆར་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱའི་དྲག་གནོན་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་འཛིནཔའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་མཚོན་ཆེད་ད་བར་བོད་མི་༡༥༢ཙམ་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ནང་རང་གི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་མཁན་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོ་ནས་བཟུང་བཙོན་བཅུག་བྱས་པ། བླ་རུང་སྒར་དང་། ཡ་ཆན་སྒར་སོགས་ཆོས་སྡེ་མང་པོ་གཏོང་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་ཞིབ་གསལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བཞག།།
གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།