ཆང་རག་དང་རྒྱན་རྩེད་ལངས་ཤོར་སྔོན་འགོག

2018-02-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ན་གཞོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཆང་རག་དང་རྒྱན་རྩེད་སྔོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ་དང་ངན་ལང་ཤོར་ཟིན་པ་ཚོར་སྨན་བཅོས་བྱ་ཐབས།
ན་གཞོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཆང་རག་དང་རྒྱན་རྩེད་སྔོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ་དང་ངན་ལང་ཤོར་ཟིན་པ་ཚོར་སྨན་བཅོས་བྱ་ཐབས།
རི་ཧེབ་སེན་ཊར།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ན་གཞོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ། ཨ་རིའི་མན་ཎི་སོ་ཊའི་ནང་བཞུགས་པའི་ཆང་རག་དང་རྒྱན་རྩེད་ལ་སོགས་ལངས་ཤོར་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་པ་བསྟན་འཛིན་སྒྲོན་གསལ་ལགས་དང་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་རྣམ་གཉིས་ལྷན་དུ་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་ན་གཞོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཆང་རག་དང་རྒྱན་རྩེད་སྔོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ་དང་ངན་ལང་ཤོར་ཟིན་པ་ཚོར་སྨན་བཅོས་བྱ་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་དེ་གསན་གནང་རོགས།།
གསར་འགོད་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།