ཐ་མག་བཅད་པའི་ཕན་ཡོན།

2016-11-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཐ་མག་གིས་གློ་བའི་འབྲས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཇི་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་ཚན་རིག་པས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།
ཐ་མག་གིས་གློ་བའི་འབྲས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཇི་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་ཚན་རིག་པས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན།

༄༅།    །ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང་། ཐ་མག་བཅད་པས་ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་། དམིགས་བསལ་གློ་བའི་འབྲས་ནད་དང་སྙིང་རྩ་འགག་པ་། སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་འཕོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།