མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་འོས་བསྡུ།

2014-06-06
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་གི་དྲ་གནས།
མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་གི་དྲ་གནས།
མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་གི་དྲ་གནས།
༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཁ་བའི་གྲོས་རྭ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་འོས་བསྡུ་དང་ལོ་ལྟར་གྱི་ཡོང་བབ་སོགས་ཀྱི་ཐད། བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་དྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ།།

 

གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།