བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད།

2014-12-19
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླིང་ཟླ་སྒྲོན་ལགས།
སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླིང་ཟླ་སྒྲོན་ལགས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།


༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བུད་མེད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ཚོས་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླིང་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་དང་ལྷན་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎

Yangdon.jpg

གསར་འགོད་པ་དབྱངས་སྒྲོལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།