གྲོད་པའི་གཡས་གཡོན་ལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་ན་གཉེན་ཁ་ཇི་ཡོད་སྐོར།

2022.07.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
གྲོད་པའི་གཡས་གཡོན་ལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་ན་གཉེན་ཁ་ཇི་ཡོད་སྐོར། གྲོད་པའི་གཡས་གཡོན་ལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་ན་གཉེན་ཁ་ཇི་ཡོད་སྐོར་ཟས་བཅུད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་པས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

ད་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ལུས་པོའི་གྲོད་པའི་གཡས་གཡོན་ལ་རྒྱགས་པ་ཆགས་ན་ཕོག་སྲིད་པའི་ནད་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་ནས་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ནད་གཞི་དེ་རིགས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་། བོད་པའི་ནང་ཐོན་སླ་བའི་ནད་རིག་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་ལ་ཟས་བཅུད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་པ་དང་ལྷན་དུ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ། སྒྲོལ་དཀར།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎