ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་ནང་ཆོས་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས།

2014-07-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་ཤཱཀྱ་ལགས་ཉེ་ཆར་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་ནང་ཆོས་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཐོག་ཕེབས་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར།
དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་ཤཱཀྱ་ལགས་ཉེ་ཆར་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་ནང་ཆོས་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཐོག་ཕེབས་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར།
དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་ཤཱཀྱ་ལགས།
༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གནད་དོན་གླེང་མོལ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། ཉེ་ཆར་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་། ནང་པའི་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་ཐོག་གི་ཚོགས་འདུར་ཆེད་བཅར་ཞུ་མཁན་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་ཤཱཀྱ་ལགས་དང་ལྷན་དུ། སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་སྐལ་ལྡན་བློ་གྲོས་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

 

གསར་འགོད་པ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་སྐལ་ལྡན་བློ་གྲོས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།