བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

2016-05-27
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མཚོ་སྔོན་པོའི་མཐའི་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་བཞིན་པ། 2016
མཚོ་སྔོན་པོའི་མཐའི་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོ་བཞིན་པ། 2016
བོད་འབྱོར།

༄༅། །བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་བོད་མི་ཚོའི་སྲོལ་རྒྱུན་ཐོག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་ཅི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་ལ་ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོའི་ལས་འགན་དང་ལས་འགུལཅིོ་ལྟར་སྤེལ་གྱི་ཡོད་མེད་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གིས་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་ལ་འགན་ཅི་འདྲ་འཁུར་ཡོད་མེད་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཤེ་ཅེང་ཕེན་གྱི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཐོག་ལ་གཏམ་བཤད་ཅིོ་འདྲ་སྤེལ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁྲིམས་འཛིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་དང་ད་ལྟ་བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་གྱི་བོད་རྒྱ་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བསམ་བློ་དཔྱད་གཞི་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་པ་བླ་མ་སྐྱབས་ལགས་སུ་བཅའ་འདྲི་ཞུ་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་ཞུ་གི་ཡིན།

གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།